Struktura laboratoře a kontakty

 

Vedoucí laboratoře

RNDr. Marek Kovář, Ph.D.

Zaměření na nádorovou imunologii a imunomodulaci
Telefon: +420 241 062 362
E-mail: makovar@biomed.cas.cz

 

 

Vědečtí pracovníci

Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.

RNDr. Milada Šírová, Ph.D.

Jiřina Kovářová, Ph.D.


 
Zaměření na polymerní léčiva a protinádorovou imunologii Zaměření na imunoterapeutické přístupy v léčbě nádorů a testování farmakologické aktivity polymerních léčiv in vivo Zaměření na molekulární biologii a polymerní léčiva
Telefon: +420 241 062 356
E-mail: rihova@biomed.cas.cz
Telefon: +420 241 062 364
E-mail: sirova@biomed.cas.cz 
Telefon: +420 241 062 362
E-mail: kovarova@biomed.cas.cz  

 

 

Postdoktorandi

               RNDr. Jakub Tomala, Ph.D.            RNDr. Barbora Tomalová, Ph.D.

 

Zaměření na IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexy a komplexy IL-15 a IL-15Rα

Zaměření na imunomodulaci a polymerní léčiva

Telefon: +420 241 062 158

E-mail: tomala@biomed.cas.cz

Telefon: +420 241 062 158

E-mail: barbora.tomalova@biomed.cas.cz

 

 

doktorští studenti

Mgr. Petra Weberová (Votavová) Mgr. Martina Kabešová
 
Zaměření na IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexy a imunomodulaci Zaměření na léčbu nádorů kombinací polymerních léčiv a imunomodulace
Telefon: +420 241 062 267
E-mail: petra.weberova@biomed.cas.cz
Telefon: +420 241 062 158
E-mail: kabesova@biomed.cas.cz

 

 

studenti

Mgr. Markéta Dvořáková Bc. Viktorie Zlámalová Lucie Honzírková Tereza Hnízdilová Michaela Vondráčková
     
Zaměření na polymerní léčiva Zaměření na IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexy Zaměření na komplexy IL-15 a IL-15Rα Zaměření na IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexy  
Telefon: +420 241 062 158 Telefon: +420 241 062 158 Telefon: +420 241 062 158 Telefon: +420 241 062 158 Telefon: +420 241 062 158

 

 

Technici/Laborantky

Pavla Jungrová Vladyslav Mazhara
 
Udržování buněčných kultur, proliferační eseje, testování polymerních léčiv in vivo Udržování buněčných kultur, proliferační eseje, testování polymerních léčiv in vivo, in vivo experimenty
Telefon: +420 241 062 365 Telefon: +420 241 062 365