VĚDA A TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA

CO DĚLÁME

Zabýváme se výzkumem a vývojem polymerních kancerostatik na bázi HPMA kopolymerů jakožto slibných protinádorových léčiv schopných umocnit efektivní protinádorovou imunitní odpověď, ústící až v kompletní regresi nádoru a vytvoření specifické imunitní paměti.

Studujeme interakce imunitní systém – nádor a mechanismy protinádorové imunity.

Věnujeme se imunoterapeutickému použití imunokomplexů složených z IL-2 a různých anti-IL-2 mAb.

Výzkum

Zkoumáme protinádorovou imunitu a imunomodulační vlastnosti IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů

Vývoj

Ve spolupráci s Makromolekulárním ústavem
AV ČR, v.v.i. vyvíjíme nové typy polymerních léčiv

Testování

Polymerní léčiva testujeme in vivo na několika myších nádorových modelech

Studium

Pod naším vedením u nás studenti mohou vypracovat své bakalářské, diplomové i dizertační práce.

PRIMÁRNÍ I APLIKOVANÝ VÝZKUM

Hledáme KOLEGY do laboratoře

>> Dozvědět se více <<