Výzkum

Projekty laboratoře řešené v současné době:

  • Cílená inhibice metastatického procesu pomocí biodegradabilních polymerních konjugátů současně nesoucích inhibitory matrix metaloproteináz a cytostatika
  • Cílená léčba chemorezistentních nádorů pomocí micelárního nosiče léčiv působícího třemi synergickými mechanismy: 1) zvýšená akumulace léčiva ve tkáni solidních nádorů, 2) následné kontrolované uvolnění léčiva, 3) současné překonání vícečetné lékové rezistence díky vlastnostem samotného nosiče, a to v kombinaci s redukcí nežádoucích vedlejších účinků léčiv navázaných na nosič
  • Polymerní proléčiva působící jako endogenní vakcíny pro synergickou léčbu nádorů s použitím imunomodulace a blokády kontrolních bodů imunitní reakce
  • Využití nádorových buněk indukovaných k imunogenní buněčné smrti pro vyvolání efektivní protinádorové odpovědi
  • Objasnění extrémně silné senzitizace k LPS mediovanému šoku a mortalitě pomocí IL-2/anti-IL-2 mAb imunokomplexů selektivních pro CD25+ buňky

 

 

Grant 17-13283S Grant 13-12885S Grant 17-08084S
Projekt NV16-28600A 
Cílená inhibice metastatického procesu pomocí biodegradabilních polymerních konjugátů  nesoucích inhibitory matrix metaloproteináz a cytostatika Objasnění mechanismu zodpovědného za silně zvýšenou citlivost k LPS mediované mortalitě silným a dlouhodobým IL-2 signálem specifickým pro CD25+ buňky Polymerní proléčiva působící jako endogenní vakcíny pro synergickou léčbu nádorů s použitím imunomodulace a blokády kontrolních bodů imunitní reakce Cílená léčba chemorezistentních nádorů pomocí micelárního nosiče léčiv působícího třemi synergickými mechanismy
>> Dozvědět se více << >> Dozvědět se více << >> Dozvědět se více <<  >> Dozvědět se více <<