Hledáme motivované bakalářské, magisterské i doktorské studenty

 Hledáme budoucího kolegu do Laboratoře nádorové imunologie na Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Nabízíme široké spektrum výzkumných témat, na výběr je například studium interakcí imunitní systém – nádor,

mechanismy protinádorové imunity, imunoterapie a možnosti ovlivnění protinádorové imunitní reakce,

a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb, které jsou extrémně silnými stimulans T a NK buňkami mediované imunity.

Konkrétní témata práce vyplývají z aktuální fáze našeho výzkumu v jednotlivých, námi řešených projektech a z dohody mezi školitelem a studentem.

Vše potřebné naučíme, ale samozřejmě nějaká zkušenost v laboratoři je vždycky výhodou.

 

Laboratoř je moderně vybavena s možností využívat přístroje a služby servisních pracovišť ústavu.

Používáme moderní metody molekulární a buněčné biologie a biochemie včetně metod mikroskopických.

Předpokládáme, že úspěšný uchazeč bude mít vedle stipendia i úvazek hrazený z grantových prostředků.

 

Na Vaše dotazy týkající se možností vypracování bakalářské, diplomové nebo doktorské práce v naší laboratoři Vám rádi odpovíme

- zašlete e-mail, přijďte se podívat, kontaktujte nás.

 

V případě zájmu nás tedy neváhejte kontaktovat na adrese makovar@biomed.cas.cz či telefonu +420 241 062 362.

 

Těšíme se na spolupráci!