Spolupráce

Makromolekulární ústav AV ČR, v.v.i.

Centrum Biomakromolekulárních a bioanalogických systémů

Skupina Biolékařské polymery pod vedením RNDr. Tomáš Etrycha, Ph.D.

Více

Sotio, a.s.

Biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění

Více

Laboratory of K. Christopher Garcia, Ph.D

Stanford University School of Medicine

Department of Molecular & Cellular Physiology

Studium strukturálních, mechanistických a funkčních aspektů receptor-ligand interakcí

Více