Polymerní proléčiva

Polymerní proléčiva působící jako endogenní vakcíny pro synergickou léčbu nádorů s použitím imunomodulace a blokády kontrolních bodů imunitní reakce

Grant 17-08084S

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Chytil Petr; Šírová Milada
Období řešení projektu: 2017-2019

Cílem projektu je syntéza a funkční charakterizace do nádorů směrovaných polymerních léčiv s navázanými imunostimulujícími látkami a dále zvýšení jejich terapeutické aktivity použitím inhibitorů kontrolních bodů imunitní reakce. Důležitým bodem projektu je identifikace mechanismů, které regulují odpověď organismu na imunoonkoterapii.

 

 

22.06.2016