Micelární nosiče léčiv

Cílená léčba chemorezistentních nádorů pomocí micelárního nosiče léčiv působícího třemi synergickými mechanismy

16-28600A, AZV ČR

Příjemce: Fakultní nemocnice v Motole
Řešitel: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA
Období řešení projektu: 2016-2019

Cílená terapie nádorů založená na micelárním nosiči léčiv působícím 3 synergickými mechanismy: zvýšená nádorová akumulace, kontrolované uvolnění léčiva a překonání mnohočetné lékové rezistence nádorových buněk. Synergie těchto mechanismů a redukce vedlejších efektů léčiv jsou esenciální předpoklady pro zajištění účinnosti této léčby v kombinaci s imunoonkoterapií chemorezistentních nádorů, jakými jsou například karcinomy hlavy a krku.

 

30.08.2016