MMP grant

Cílená inhibice metastatického procesu pomocí biodegradabilních polymerních konjugátů nesoucích inhibitory matrix metaloproteináz a cytostatika

GA17-13283S

Příjemce: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.; Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Karel Ulbrich; Marek Kovář
Období řešení projektu: 2017-2019

Vznik metastáz je vícestupňový proces zahrnující: 1) migraci nádorových buněk z primárního nádoru, 2) rozsev těchto buněk lymfou nebo krví do organizmu, 3) uchycení a růst v nové tkáni. Matrix metaloproteinázy (MMP) hrají důležitou roli v prvním kroku, zatímco angiogeneze je esenciální pro krok druhý. Syntetizovány a testovány budou konjugáty kombinující cytostatikum (doxorubicin, docetaxel) s inhibitory MMP-2 a 9 a případnou směrující strukturou cílící konjugáty do míst neovaskulatury, tj. konjugáty vhodné pro terapii primárních nádorů a současnou inhibici metastatického rozsevu a angiogeneze.

 

 

22.06.2016