LPS grant

Objasnění mechanismu zodpovědného za silně zvýšenou citlivost k LPS mediované mortalitě silným a dlouhodobým IL-2 signálem specifickým pro CD25+ buňky

GA13-12885S

Příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Kovář Marek
Období řešení projektu: 2013-2017

IL-2 v komplexu s určitými anti-IL-2 mAb mají silně zvýšenou biologickou aktivitu in vivo, a tyto imunokomplexy selektivně stimulují různé populace buněk imunitního systému v závislosti na klonu anti-IL-2 mAb. IL-2 v komplexu s JES6-1A12 mAb (IL-2/JES6 immunokomplexy) má silnou stimulační aktivitu pro CD25+ buňky, zvláště pak Treg buňky. Podávání IL-2/JES6 immunokomplexů myším vede k silné expanzi jejich populace Treg buněk, které jsou schopny např. chránit před indukcí EAE a umožňují dlouhodobé přetrvání alogenních pankreatických ostrůvků bez jakékoliv imunosuprese. Naše laboratoř však v nedávné době zjistila, že IL-2/JES6 immunokomplexy taktéž enormně zvyšují citlivost k LPS-mediované mortalitě, a to asi 100 násobně při senzitizaci pouhými třemi dávkami (1,5 ?g IL-2 i.p./dávka/den). Neexistuje jediná práce, která by popisovala takovéto spojení IL-2 a citlivosti k LPS, tzn. jedná se o novou biologickou aktivitu IL-2. Cílem tohoto projektu je objasnit jeho mechanismus, zvláště pak identifikovat důležité buněčné populace a klíčové mediátory.

22.06.2016